กระทรวงไอซี ทีเกาหลีใต้โชว์ภาพดาวเทียมจับเส้นทาง PM2.5 และเตรียมแชร์ภาพให้ประเทศไทย

กระทรวงไอซี ทีเกาหลีใต้โชว์ภาพดาวเทียมจับเส้นทาง PM2.5 และเตรียมแชร์ภาพให้ประเทศไทย