จะว่าละเอียด หรือแปลกดี..!! Cyberpunk 2077 สามารถปรับแต่ง “ฟัน” และ“ความยาวเล็บ”ตัวละครได้

จะว่าละเอียด หรือแปลกดี..!! Cyberpunk 2077 สามารถปรับแต่ง “ฟัน” และ“ความยาวเล็บ”ตัวละครได้