การใส่แรมแบบ Single Channel - Dual Channel และ Quad Channel ต่างกันอย่างไร?

การใส่แรมแบบ Single Channel - Dual Channel และ Quad Channel ต่างกันอย่างไร?