คมเกิ๊น! มีรายงานว่าผู้ใช้งาน iPhone 12 ถูกขอบของเครื่องบาด

คมเกิ๊น! มีรายงานว่าผู้ใช้งาน iPhone 12 ถูกขอบของเครื่องบาด