พนักงาน CD Projekt RED ได้รับข้อความขู่ฆ่าหลายครั้ง หลัง Cyberpunk 2077 เลื่อนวันจำหน่ายไปเดือนธันวาคม

พนักงาน CD Projekt RED ได้รับข้อความขู่ฆ่าหลายครั้ง หลัง Cyberpunk 2077 เลื่อนวันจำหน่ายไปเดือนธันวาคม