อธิบาย ความจุของ HDD - SSD - Flash Drive หายไปไหน? ทำไมมองเห็นไม่เต็ม?

อธิบาย ความจุของ HDD - SSD - Flash Drive หายไปไหน? ทำไมมองเห็นไม่เต็ม?