เปิดตัวอย่างเกม Ruined King: A League of Legends Story เกมใหม่จาก League of Legends เตรียมลงบน Playstation Xbox Nintendo

เปิดตัวอย่างเกม Ruined King: A League of Legends Story เกมใหม่จาก League of Legends เตรียมลงบน Playstation Xbox Nintendo