“โจ ไบเดน” คว้าชัยเลือกตั้งสหรัฐฯ เตรียมนั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนที่ 46

“โจ ไบเดน” คว้าชัยเลือกตั้งสหรัฐฯ เตรียมนั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนที่ 46