5 คอมประกอบ สเปคสุดคุ้มของร้าน ในงบไม่เกิน 15,000 บาท!!

5 คอมประกอบ สเปคสุดคุ้มของร้าน ในงบไม่เกิน 15,000 บาท!!