จะใช้สถาปัตย์ขนาด 5nm รองรับแรม DDR5 ใช้ซ๊อกเก็ต AM5

จะใช้สถาปัตย์ขนาด 5nm รองรับแรม DDR5 ใช้ซ๊อกเก็ต AM5