ให้น่ะ แต่ไม่่ให้หรอก...!! รัฐบาลอนุญาต Qualcomm ขายชิพ Snapdragon ให้ Huawei ได้ แต่ใช้ 5G ไม่ได้

ให้น่ะ แต่ไม่่ให้หรอก...!! รัฐบาลอนุญาต Qualcomm ขายชิพ Snapdragon ให้ Huawei ได้ แต่ใช้ 5G ไม่ได้