เผยคะแนนทดสอบ Ryzen 5 5600X แบบ Single Thread ชนะอินเทลทุกตัว

เผยคะแนนทดสอบ Ryzen 5 5600X แบบ Single Thread ชนะอินเทลทุกตัว