นักการเมืองสหรัฐฯ Alexandria Ocasio-Cortez เตรียมไลฟ์สตรีม Among Us เพื่อเชิญชวนออกไปเลือกตั้ง

นักการเมืองสหรัฐฯ Alexandria Ocasio-Cortez เตรียมไลฟ์สตรีม Among Us เพื่อเชิญชวนออกไปเลือกตั้ง