โชว์เหนือ..!! CEO PlayStation บอกว่าไม่มีโรคระบาด PS5 ก็จะขาดตลาดเหมือนเดิม..!!

โชว์เหนือ..!! CEO PlayStation บอกว่าไม่มีโรคระบาด PS5 ก็จะขาดตลาดเหมือนเดิม..!!