แฟน ๆ Call of Duty: Modern Warfare ถกเถียงกันถึงความสมจริง หลังเกมปล่อยเอฟเฟคท์การตายแบบ 16-Bit เข้ามาในเกม

แฟน ๆ Call of Duty: Modern Warfare ถกเถียงกันถึงความสมจริง หลังเกมปล่อยเอฟเฟคท์การตายแบบ 16-Bit เข้ามาในเกม