ทีมพัฒนาเผยอนาคต  Watch Dogs Legion สามารถเล่น Offline ได้ และเล่นข้ามแพลตฟอร์มได้

ทีมพัฒนาเผยอนาคต Watch Dogs Legion สามารถเล่น Offline ได้ และเล่นข้ามแพลตฟอร์มได้