iPhone ในฝรั่งเศสแถมหูฟัง!!  แต่แพ็กเกจเท่าเดิม แล้วหูฟังไปอยู่ไหนล่ะ?

iPhone ในฝรั่งเศสแถมหูฟัง!! แต่แพ็กเกจเท่าเดิม แล้วหูฟังไปอยู่ไหนล่ะ?