ชำแหละ iPhone 12 เผยให้เห็นโมเด็ม Qualcomm X55 5G และแบตเตอรี่ขนาดเพียง 2815 mAh

ชำแหละ iPhone 12 เผยให้เห็นโมเด็ม Qualcomm X55 5G และแบตเตอรี่ขนาดเพียง 2815 mAh