ประเภทของ SSD (Solid State Drive) มีอะไรบ้าง?

ประเภทของ SSD (Solid State Drive) มีอะไรบ้าง?