มาตรฐาน 80+ บน PSU คืออะไร?

มาตรฐาน 80+ บน PSU คืออะไร?